Kabinetsreactie op advies Een sterkere rechtsstaat

In het advies Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving adviseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur het kabinet om een agenda voor de rechtsstaat te maken om deze goed te laten functioneren.

Onlangs volgde bijgaande kabinetsreactie op dit advies. Hierin deelt het kabinet de analyse van de Raad over een mogelijk rechtsstatelijk tekort. Daarbij speelt het kabinet de aanbeveling van de ROB om jaarlijks tot een rechtsstaatagenda te komen door naar de staatscommissie Rechtsstaat die binnenkort zal worden ingesteld.