Bundel met bijdragen Dag van de Financiële Verhoudingen

De reflecties van de sprekers op het advies ‘Rust-Reinheid-Regelmaat’ tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen zijn nu gebundeld. Ook is in deze bundel een beknopt historisch overzicht te lezen over (het debat over) de interbestuurlijke relatie tussen Rijk en de decentrale overheden.

Dag van de Financiële Verhoudingen 2021

Tijdens de online Dag van de Financiële Verhoudingen op 15 april 2021 stond het advies 'Rust-Reinheid-Regelmaat, evenwicht in de bestuurlijk financiële verhoudingen' centraal: wat moet er de komende kabinetsperiode worden geregeld om de balans in bestuurlijk-financiële verhoudingen weer te herstellen?

Verschillende sprekers gaven op die vraag hun visie vanuit rijksperspectief, wetenschappelijk perspectief en vanuit de gemeentelijke praktijk.

De bijdragen van alle sprekers zijn nu terug te lezen in deze bundel. Samen met het advies zelf, en een historisch overzicht over de interbestuurlijke relatie tussen Rijk en de decentrale overheden.

Wilt u de bundel ontvangen?

Stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar info@raadopenbaarbestuur.nl
Wij sturen u de bundel graag toe.