Wat is de invloed van de Coronacrisis op het openbaar bestuur, de democratie en rechtsstaat?

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een reader samengesteld met daarin de eerste reflecties op het effect van de Coronacrisis op het openbaar bestuur, de democratie en de rechtsstaat. De reader 'Het openbaar bestuur voorbij Corona' bevat 30 reflecties van wetenschappers en bestuurders op deze thema’s.

De Raad vroeg de auteurs niet om een uitgebreid essay, maar om beknopte observaties, notities, knelpunten en dilemma’s.

Trots over slagkracht, zorgen over democratie en rechtsstaat

Onder wetenschappers en bestuurders bestaat ruim drie maanden na het begin van de lockdown enerzijds tevredenheid over de slagkracht van het openbaar bestuur en anderzijds zorg over democratie en rechtsstaat.

Veel auteurs wijzen er in de Reader op dat deze crisis door het openbaar bestuur goed en met flinke slagkracht het hoofd is geboden. Daarbij wordt vooral gewezen op het succes van de Veiligheidsregio. Die bleek in staat snel en kordaat te handelen, met de burgemeester van de grootste gemeente in de regio als boegbeeld.

De paradox is dat de zorgen die tegelijkertijd worden gesignaleerd over democratie en rechtsstaat ook verband houden met die Veiligheidsregio. Veel gemeenteraden maar ook colleges van burgemeester en wethouders hebben werkloos moeten toezien hoe een andere en niet democratisch gekozen bestuurslaag de macht overnam en ingrijpende besluiten nam.