Presentatie advies ‘Zoeken naar waarheid’, over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk

Wat zijn de kansen en bedreigingen die de toenemende digitalisering biedt voor een goed functionerende, moderne democratie? Zo luidde de vraag die minister Ollongren van BZK vorig jaar in een adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur stelde.
In zijn analyse naar dit vraagstuk komt de ROB drie digitale beproevingen voor waarheidsvinding tegen: desinformatie, desintegratie en despotisme. Deze beproevingen worden tijdens de presentatie kort toegelicht, gevolgd door een co-referaat en interactie met de zaal.
Minister van BZK Kajsa Ollongren neemt het advies in ontvangst en geeft daar reactie op.
Ook op zoek naar waarheid? Kom naar de adviespresentatie op 9 mei!

Praktische informatie en aanmelden

Datum: donderdag 9 mei 2019
Tijd: 15:00-16:40 uur
Locatie: Nieuwspoort, Den Haag

Aanmelden is gratis en kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Programma

14:30 uur: Inloop

15:00 uur:      

 • Welkom door Han Polman, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren neemt advies in ontvangst en geeft reactie. 

15:30 uur: Paneldiscussie en interactie met aanwezigen, over de drie beproevingen van waarheidsvinding

 • 15:30-15:50 uur: Desinformatie 
  Desinformatie leidt ertoe dat beelden van de werkelijkheid niet overeenkomen met deze werkelijkheid. De vrees is dat door digitalisering desinformatie sneller vervaardigd en (gericht) verspreid kan worden. Bijvoorbeeld nepnieuws, complottheorieën en propaganda.

  Coreferaat: Madeleine de Cock Buning, voorzitter Commissariaat voor de Media, voorzitter van de Europese High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation, hoogleraar Auteurs- en Mediarecht aan de Universiteit Utrecht.
   
 • 15:50-16:10 uur: Desintegratie
  Desintegratie leidt ertoe dat er geen of onvoldoende gemeenschappelijke beeld is van de werkelijkheid. De vrees is dat door digitalisering parallelle werelden ontstaan die niet meer met elkaar kunnen worden verbonden. Bijvoorbeeld filter bubbles, echokamers en digitale schandpalen.

  Coreferaat: Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.
   
 • 16:10-16:30 uur: Despotisme
  Despotisme leidt ertoe dat het lastiger wordt om waarheidsclaims van machthebbers te weerspreken. De vrees is dat door digitalisering burgers makkelijker beïnvloed kunnen worden zonder dat zij dit door hebben. Bijvoorbeeld (heimelijke) microtargeting door bedrijven of (buitenlandse) politici.

  Coreferaat: Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie, Technische Universiteit Delft.

16:30   Afsluiting door NieuwsCheckers