Dag van de Financiële Verhoudingen: Verduurzamen - en nu het geld nog!

Op 19 april 2018 organiseert de Raad voor het Openbaar Bestuur de Dag van de Financiële Verhoudingen. Nederland staat de komende jaren voor de grote opgave de samenleving te verduurzamen. Dit vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor decentrale overheden.

Afbeelding Dag FV - breaking news

De kosten van verduurzaming voor decentrale overheden

Een klimaatneutrale energievoorziening, een klimaatbestendige omgeving, en een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, met grote financiële gevolgen voor gemeenten, provincies, marktpartijen, maatschappelijke actoren en burgers.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De ambities uit het Regeerakkoord zijn vertaald naar het Interbestuurlijk Programma (IBP). Inhoudelijke afspraken waar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen verantwoordelijkheid voor dragen worden vastgelegd in het Klimaatakkoord. Uitgangspunt daarbij is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de decentrale overheden voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Op de Dag van de Financiële Verhoudingen worden verschillende aspecten van deze verduurzamingsopgaven voor decentrale overheden belicht.

Na deze eerste Dag van de Financiële Verhoudingen weet u onder meer welke verschillende mogelijkheden er zijn om de energietransitie in uw gemeente te kunnen financieren.