Publicatie advies Voor de publieke zaak

Iedereen moet lid kunnen worden van de gemeenteraad, Provinciale Staten of het algemeen bestuur van een waterschap. Maar daar gaat zoveel tijd in zitten, dat het voor veel mensen niet is te combineren met werk, zorgtaken of de priv├ęsituatie; en dat gaat in tegen het principe van lekenbestuur. Dat moet anders, vindt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies 'Voor de publieke zaak'. Daarin adviseert de ROB de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger.

Meer over het advies 'Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordiger' leest u via onderstaande documentlink. U kunt daar ook het adviesrapport downloaden.