Presentatie bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs weer voor de belangrijke taak om te komen tot nieuwe afspraken voor een nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden die afspraken vastgelegd in akkoorden die op vernieuwende wijze tot stand zijn gekomen en waarbij bewoners, verenigingen en ondernemers zijn betrokken.
De ROB heeft op verzoek van de VNG die alternatieve vormen voor het sluiten van akkoorden geïnventariseerd en samengebracht in de bundel 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden'. Deze wordt op 22 februari 2018 gepresenteerd.

In de bundel staan de ervaringen van 10 gemeenten die na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen hun burgers actief te betrekken bij het opmaken van hun bestuurs- en of beleidsakkoord. U leest over de lessen die zij hebben geleerd, de valkuilen en de succesfactoren en u krijgt tips en suggesties hoe u in uw eigen gemeente te werk zou kunnen gaan bij het maken van uw akkoorden.

Presentatie tijdens Atriumlezing

Tijdens de Atriumlezing van de VNG op 22 februari 2018 presenteert Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en lid van de ROB, deze bundel met een lezing over de nieuwe manieren waarop akkoorden gesloten kunnen worden.