ROB heeft nieuwe huisstijl

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft sinds 1 januari 2018 een nieuwe huisstijl en een nieuwe website.

Beeldmerk ROB

Aanleiding

De adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is sinds 1 juli 2017 ondergebracht bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Advies over de financiële verhoudingen krijgt hiermee een vaste plaats in de advisering over het openbaar bestuur. Om deze verandering te markeren, heeft de raad nu een nieuwe huisstijl.

Een nieuwe website was een logisch vervolg. Op deze nieuwe website zijn alle publicaties van de ROB en de voormalige Rfv goed vindbaar.
Sinds 1 juli 2017 schrijven we de naam met drie hoofdletters: Raad voor het Openbaar Bestuur.