Werk en inkomen

In 'Werk & inkomen' treft u de publicaties over de gedecentraliseerde taken op het gebied van werk en inkomen. Denk aan inkomensondersteuning (bijstand), schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, reïntegratie en participatie, sociale werkplaatsen, beschut werk. Ook adviezen over de financiering (zoals de verdeelmodellen Inkomensdeel Participatiewet) vallen hieronder.