Essay Een blik voorbij afwegingskaders

Op verzoek van de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Raad voor het openbaar bestuur bijgedragen aan het adviestraject onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over afwegingskaders in het risicobeleid op het domein van IenM. Voor dit adviestraject schreef Michael Mekel, adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, het essay ‘Een blik voorbij afwegingskaders’. Het essay gaat in op risico’s, afwegingskaders en het politieke debat.

Voortbouwend op het essay en zijn eerdere advies over openbaar bestuur, incidentenreflexen en risicoaanvaarding (‘Belichaming van de kundige overheid’), zag de Raad aanleiding voor aanvullende overwegingen over het afleggen van verantwoording over risico’s, checks and balances, openheid over besluitvorming en de relatie tussen beleid en wetenschap.