Documenten - Veiligheid

24 documenten over Veiligheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Adviesrapport Herziening bommenregeling gemeentefonds

In Nederland bevindt zich nog veel munitie uit de Tweede Wereldoorlog in bodem en water. De kosten voor het opsporen van deze ...

Publicatie | 01-07-2015

Adviesrapport Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid

Op verzoek van minister Opstelten heeft de Raad voor het openbaar bestuur een strategische agenda voor lokale veiligheid ...

Publicatie | 10-12-2014

Briefadvies Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het ...

Publicatie | 11-09-2014

Essay Een blik voorbij afwegingskaders

Op verzoek van de bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de Raad voor het openbaar bestuur bijgedragen aan het ...

Publicatie | 24-04-2014

Adviesrapport Belichaming van de kundige overheid

De maatschappelijke acceptatie van risico’s en incidenten neemt af. Nederland is toe aan een fundamenteel debat over de ...

Publicatie | 12-11-2012

Adviesrapport Veiligheid en vertrouwen

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid als het gaat om veiligheid in de samenleving, is ...

Publicatie | 24-01-2011

Essaybundel Burgers, bestuur en veiligheid

In deze bundel, die gaat over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid op veiligheidsgebied, gaat ...

Publicatie | 24-01-2011

Adviesrapport Buiten de gebaande paden

Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar. Een derde tot de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot ...

Publicatie | 19-05-2009

Adviesrapport Beter besturen bij rampen

Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten helderheid en eenvoud voorop staan in de verantwoordelijkheidsverdeling. ...

Publicatie | 10-07-2008

Wetsvoorstel veiligheidsregio’s weinig ambitieus

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vindt het ambitieniveau van het Wetsvoorstel veiligheidsregio's te bescheiden. Een aantal ...

Publicatie | 20-12-2007