Briefadvies Onderwijshuisvesting groeigemeenten

U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 21 oktober 1999 gevraagd te adviseren over de financiële positie van groeigemeenten na de decentralisatie van de financiële middelen voor onderwijshuisvesting naar het gemeentefonds en over uw voorlopige opvatting om deze gemeenten niet te compenseren via het gemeentefonds.