Adviesrapport Met Europa verbonden

Of men Europa nu ziet als probleem of als oplossing: voor gemeenten en provincies is Europa vooral een realiteit. Die constatering doet de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Met Europa verbonden; een verkenning van de betekenis van Europa voor gemeenten en provincies’. Ongeveer 70% van de Europese regelgeving wordt uitgevoerd door gemeenten en provincies. Daarnaast krijgen de decentrale overheden aanzienlijke bedragen uit de Europese structuurfondsen. Gemeenten en provincies kunnen van elkaar leren hoe ze de Europese werkelijkheid zo goed mogelijk kunnen inzetten voor hun eigen beleidspraktijk.