Briefadvies ICL-bijdrage Lelystad

Gemeente Lelystad ontvangt sinds 1988 een zogenaamde ICL-bijdrage. Deze is voor de kosten die voortvloeien uit de ruime aanleg van de openbare ruimte zoals die door de Rijksoverheid aan de gemeente is meegegeven, en de achterblijvende inwonersgroei.
Het uitgangspunt moet zijn dat Lelystad net als andere gemeenten in staat moet zijn zelfstandig te kunnen functioneren. De omvang van de huidige ICL-bijdrage kan worden verminderd; één deel via concrete besparingsmogelijkheden, het andere deel via een korting op basis van de toename van het aantal inwoners. Op termijn kan een afkoopsom worden overwogen.

Besluit tot een aanvullende uitkering

Toelichting bij het besluit door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot een aanvullende uitkering ex. Artikel 12 Financiële verhoudingswet voor de gemeente Lelystad, naar aanleiding van de evaluatie van de ICL-bijdrage:

Toelichting beschikking ICL-bijdrage Lelystad, 1 juni 2018.