Podcast 'Gezagsdragers' - Corien Prins

In de derde aflevering van de podcastserie ‘Gezagsdragers’ is Corien Prins te gast. Zij is hoogleraar Recht en Informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Jasper Zuure (adviseur bij de ROB) gaat met haar in gesprek over het gezag van wetenschap in de samenleving, over de rol van gezag binnen de wetenschap zelf en over wat het openbaar bestuur van de wetenschap kan leren om zijn eigen gezag te herwinnen.

Podcast Gezagsdragers - Corien Prins

Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend. En toch zijn er nog altijd personen die als gezagsvol worden beschouwd, in ieder geval door veel mensen of bepaalde groepen mensen. Bijvoorbeeld om wie ze zijn, om wat ze doen of om wat ze weten. Wat kan de overheid daarvan leren om haar eigen gezag te herstellen?

Dat is de centrale vraag in de podcastserie ‘Gezagsdragers’, waarin de ROB in gesprek gaat met personen met gezag op verschillende terreinen van de samenleving (religie, bedrijfsleven, sport, wetenschap, kunst en cultuur, etc.). De eerste afleveringen van de podcastserie zijn gepubliceerd tijdens de Maand van het Gezag die de ROB organiseerde. 

ROB-verkenning 'Gezag van de overheid'

Op 10 november lanceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. In deze publicatie constateert de ROB dat burgers veel minder dan vroeger bereid zijn om de macht van de overheid vrijwillig te accepteren, waardoor besturen steeds vaker op conflicten uitdraait. Naast allerhande maatschappelijke ontwikkelingen ziet de ROB dat dit samenhangt met het feit dat de overheid de afgelopen decennia op sommige terreinen minder bekwaam, betrouwbaar en betrokken – en dus minder gezagswaardig – is geworden.

In zijn signalement presenteert de ROB een agenda voor herstel. Deze agenda zal de komende tijd uitgewerkt gaan worden in samenwerking met burgers, bestuurders, politici en maatschappelijke organisaties. 

Met de podcastserie 'Gezagsdragers' wil de ROB het gesprek over gezag en gezagswaardigheid verder verdiepen. Dit is de derde aflevering.