Podcast 'Gezagsdragers' - Almatine Leene

In de tweede aflevering van de podcast ‘Gezagsdragers’ is Almatine Leene te gast. Zij is predikant en theoloog en vorig jaar bekleedde ze bovendien de positie van Theoloog des Vaderlands. Daan Musters (adviseur bij de ROB) gaat met haar in gesprek over de functie van gezag in de kerk, de invloed van secularisering op gezagsrelaties in de samenleving en het belang van betrokkenheid voor het verwerven van gezag.

Podcast Gezagsdragers - Almatine Leene

Gezag is in de hele samenleving minder vanzelfsprekend. En toch zijn er nog altijd personen die als gezagsvol worden beschouwd, in ieder geval door veel mensen of bepaalde groepen mensen. Bijvoorbeeld om wie ze zijn, om wat ze doen of om wat ze weten. Wat kan de overheid daarvan leren om haar eigen gezag te herstellen?

Dat is de centrale vraag in de podcastserie ‘Gezagsdragers’, waarin de ROB in gesprek gaat met personen met gezag op verschillende terreinen van de samenleving (religie, bedrijfsleven, sport, wetenschap, kunst en cultuur, etc.). Gedurende november worden de eerste afleveringen gepubliceerd tijdens de Maand van het Gezag die de ROB organiseert. Het zal het startpunt vormen van een podcastserie die ook na november zal worden uitgebreid. 

ROB-verkenning 'Gezag van de overheid'

Op 10 november lanceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. In dit signalement constateert de Raad dat burgers veel minder dan vroeger bereid zijn om de macht van de overheid vrijwillig te accepteren, waardoor besturen steeds vaker op conflicten uitdraait. Naast allerhande maatschappelijke ontwikkelingen ziet de ROB dat dit samenhangt met het feit dat de overheid de afgelopen decennia op sommige terreinen minder bekwaam, betrouwbaar en betrokken – en dus minder gezagswaardig – is geworden.

In zijn signalement presenteert de ROB een agenda voor herstel. Deze agenda zal de komende tijd uitgewerkt gaan worden in samenwerking met burgers, bestuurders, politici en maatschappelijke organisaties. 

Met de podcastserie 'Gezagsdragers' wil de ROB het gesprek over gezag en gezagswaardigheid verder verdiepen. Dit is de tweede aflevering.