Beeld: ©ROB

Toelichting op het Wegingskader goed openbaar bestuur

In de Toelichting op het Wegingskader goed openbaar bestuur onderbouwt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de keuzes ervan. Hoe is de ROB gekomen tot rechtsstaat, democratie en bestuurlijk vermogen als de drie leidende principes van goed openbaar bestuur? Waarom horen ze wezenlijk bij goed openbaar bestuur? Welke andere codes en kaders zijn er eigenlijk? De Toelichting geeft uitgebreid antwoord op deze vragen, en bevat een literatuurlijst voor wie verder wil lezen.