Beeld: ©ROB

Wegingskader goed openbaar bestuur

Wat verstaan we met elkaar onder goed openbaar bestuur? De vragen die daarbij horen staan nu verzameld in het Wegingskader voor goed openbaar bestuur. Het wegingskader was eerst alleen bedoeld als leidraad voor onze eigen advisering, maar is natuurlijk breed in het openbaar bestuur bruikbaar.