25 jaar de Nationale ombudsman

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nationale ombudsman is een feestbundel verschenen. Pieter de Jong, senior-adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, heeft daaraan een bijdrage geleverd. In de bijgevoegde brochure 'Werken aan behoorlijkheid' is een samenvatting opgenomen (pagina 24-27).