Briefadvies Niet alleen een ambt, ook een ambacht

Het lokale bestuur staat onder grote druk. Het zijn geen geringe opgaven waarvoor gemeentelijke bestuurders passende oplossingen moeten vinden.

Werkgelegenheid en economische opgaven, de zorg voor huisvesting, onderwijs, veiligheid, de strijd tegen criminaliteit, de recente decentralisaties in het sociale domein en ook de plotselinge toestroom van grote aantallen vluchtelingen – de lijst is lang en de opsomming is bepaald niet uitputtend. Daarbij zijn ook de lokale samenleving en de bestuurlijke context sterk in ontwikkeling. Burgers roeren zich en er moet met steeds meer partijen worden samengewerkt. Wat vraagt dat van het lokale bestuur en van lokale bestuurders?

De Raad voor het openbaar bestuur heeft hierover een briefadvies geschreven 'Niet alleen een ambt, ook een ambacht. De kwaliteiten van raadsleden, burgemeesters en wethouders'.
Op 31 oktober 2016 is het advies overhandigd aan minister Plasterk op het symposium Het politieke ambt: een ambacht in ontwikkeling.