Verslag adviespresentatie Decentrale taak is politieke zaak

Op 13 februari presenteerde de Raad voor het Openbaar Bestuur het advies 'Decentrale taak is politieke zaak' bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Programma van 13 februari

 • 16.00 - 16.05 uur: Welkomstwoord Jantine Kriens, algemeen directeur VNG
 • 16.05 - 16.20 uur: Atriumlezing door Albertine van Vliet-Kuiper, raadslid ROB, over de lokale democratie na de drie decentralisaties in het sociaal domein
 • 16.20 - 16.35 uur: Overhandiging advies aan dhr. Bahreddine Belhaj, voorzitter van Vereniging voor Raadsleden
 • 16.35 - 16.45 uur: Co-referaat van dhr. prof. dr. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden (Thorbecke leerstoel)
 • 16.45 - 17.15 uur: Paneldiscussie (interactief met de zaal) onder begeleiding van een moderator. Panelleden:
  • Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht
  • Boudewijn Steur, programma manager BZK
  • Bahreddine Belhaj, bestuursvoorzitter Nederlandse vereniging voor Raadsleden
  • Patrick Rijke, senior raadsadviseur gemeenteraad Leeuwarden
 • 17.15 uur: Afsluiting met aansluitend netwerkborrel

Animatiefilm over het advies

Als raadslid zet ik me in voor de lokale gemeenschap. In het bijzonder voor inwoners die extra hulp nodig hebben om mee te draaien in de samenleving.

Het sociaal domein is best complex: de gemeente heeft niet genoeg geld om alles te realiseren. Het Rijk past soms de wet- en regelgeving aan. Ik zelf wil graag de stem van inwoners laten horen. Maar er zijn zoveel besluiten te nemen.

Van het college krijg ik een kant-en-klare beleidsnota om vast te stellen. Maar waarom is er voor d’t beleid gekozen?

Kunnen we ook voor iets anders kiezen? Wat zegt het sociaal beleid over het soort gemeente dat we willen zijn? En hoe hangt de organisatie van zorg samen met maatschappelijke waarden?

In de raad praten we vooral over de uitvoering van het sociaal beleid, maar veel minder over de achterliggende visie en doelen. Is dat niet juist de taak van de raad? Het gaat hier wel om mensen.

Wanneer je het gevoel hebt dat die discussie onvoldoende gevoerd wordt, kun je zelf de regie in handen nemen.

Wacht niet af wat er op de agenda komt, maar bepaal zelf waar jij met de raad over wilt praten. Stel in je beleid je maatschappelijke waarden centraal en controleer of het college die naleeft.

De Raad Voor Het Openbaar Bestuur benadrukt dat gemeenteraden zelf aan het stuur moeten gaan zitten. Hun kracht zit in het politieke debat en het afwegen van maatschappelijke waarde en belangen.

Dat is nou juist je politieke rol als raadslid.

De griffier kan je helpen met het organiseren van dit debat Het college en de ambtenaren kunnen je de informatie geven die je nodig hebt. De uitkomst van het debat is de leidraad voor je beslissingen in het sociaal domein.

Dit is wat je als raadslid kunt doen.

De Raad voor Het Openbaar Bestuur ziet ook een rol voor het college, de griffier, de voorzitter van de gemeenteraad, Het Rijk en De VNG.

Kijk hiervoor in het advies 'Decentrale taak is politieke zaak'.