Tussenrapportage meerjarenprogramma 2018-2020

In 2018 stelde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een Meerjarenprogramma op voor de periode 2018-2020. Daarin zette de Raad 3 thema’s uiteen waaraan de ROB deze 2 jaar werkt: veranderend samenspel, de democratische rechtsstaat en financiële verhoudingen. In de tussenrapportage een overzicht van waar we halverwege staan.