Verslag en foto's adviespresentatie Jong geleerd, oud gedaan

Op 24 juni 2019 presenteerde professor Sarah de Lange het ROB-advies ‘Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd'. Het advies is overhandigd aan het jongste lid van de Tweede Kamer Rens Raemakers.

Winnende blog

Het winnende blog in de blog- en vlogwedstrijd is geschreven door Jelin Schut.
Lees: Stemmen vanaf je 16e?!

Film over het adviestraject

Animatiefilm over het onderzoek van de ROB over het wel of niet verlagen van de stemleeftijd van 18 naar 16 jaar

Voor een levendige democratie zijn betrokken burgers van groot belang.
Er zijn echter zorgen over de politieke betrokkenheid van jongeren.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft daarom onderzocht of deze betrokkenheid kan en moet worden verhoogd door de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16.
De ROB is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.
Voor dit advies heeft de Raad niet alleen gesproken over jongeren, maar ook met jongeren.
Eerst onderzochten we de achtergrond van dit thema.
Op welke leeftijd mocht er worden gestemd in het verleden?
Is de leeftijd waarop je mag stemmen hetzelfde in alle landen?
En welke leeftijdsgrenzen gelden er bij andere politieke onderwerpen?
Met deze informatie maakten we een animatie gericht aan jongeren om met hen het gesprek hierover aan te gaan.
We organiseerden een jongerendebat in Den Haag om hun belangrijkste argumenten voor en tegen te verzamelen.
En legden deze argumenten vast op een praatplaat.
Om het gesprek voort te zetten gingen we naar scholen en bijeenkomsten in het land.
Van Middelburg tot Leeuwarden en van Amsterdam tot Zeist.
Ook riepen we jongeren op een blog of vlog te maken met hun mening.
Zelf gingen we de argumenten toetsen in de wetenschap.
Is het echt zo dat het brein van jongeren onvoldoende ontwikkeld is om te stemmen?
En hoe belangrijk is het dat jongeren hun stem kunnen laten horen?
We wogen de argumenten voor en tegen.
En stuitte hierbij op het probleem van de kip en het ei.
Moet de betrokkenheid van jongeren eerst omhoog voordat de stemleeftijd omlaag kan?
Of moet de stemleeftijd van jongeren juist eerst omlaag zodat de betrokkenheid omhoog kan?
Uiteindelijk kwam de ROB tot de volgende conclusie.
Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd is een goede maatregel om de politieke betrokkenheid van jongeren te verhogen.
Hoewel misschien nog niet alle jongeren even betrokken zijn,
kan hun betrokkenheid worden vergroot door de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen.
Daarvoor is het wel belangrijk dat de kiesgerechtigde leeftijd uit de grondwet wordt gehaald en de kieswet wordt aangepast
Dan worden namelijk experimenten mogelijk op lokaal en provinciaal niveau
En kunnen we bestuderen of de politieke betrokkenheid van jongeren ook daadwerkelijk toeneemt
Ook vindt de Raad het belangrijk daarbij te investeren in burgerschapsonderwijs
Zo zorgen we dat jongeren betrokken raken en blijven bij de politiek
En zorgen ook in de toekomst betrokken burgers voor een levendige democratie.

Programma van 24 juni 2019

  • Professor Sarah de Lange, bijzonder hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, presenteert het advies.
  • Het advies wordt aangeboden aan het jongste lid van de Tweede Kamer Rens Raemakers (D66).
  • Bas Banning presenteert namens ProDemos een vergelijking tussen de uitslag van de Scholierenverkiezing en de echte verkiezing.
  • De jury maakt de prijswinnaars van de blog- en vlogwedstrijd bekend.
  • De slotfilm over het adviestraject gaat in première.

David Muntslag van ProDemos begeleidt de bijeenkomst.