Briefadvies Onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland

De herziening van de bestuurlijke en financiële verhoudingen met Caribisch Nederland vraagt om meer dan een paar technische aanpassingen. De voorgestelde aanpassingen in de huidige bekostiging van de Caribische eilandelijke taken en middelen past in een patroon van het bieden van oplossingen binnen een systeem dat fundamentele tekortkomingen kent.

Dit concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn ‘Briefadvies Onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland’ naar aanleiding van het onderzoek dat bureau IdeeVersa in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd.

Ook zijn er vertalingen van het advies beschikbaar: