Rien in reflectief perspectief

Bundel met opstellen bij het afscheid van Rien Fraanje als secretaris-directeur van de ROB.

Rien Fraanje was van 1 maart 2017 tot 1 januari 2023 secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). 

In deze bundel zijn bijdragen samengebracht van tal van personen uit het professionele netwerk van Rien. De bijdragen zijn zeer uitlopend van aard en onderwerp. De thema’s zijn echter allemaal te herleiden tot zaken waar Rien zich in zijn tijd bij de ROB aan heeft gewijd.

Bijdragen
 • Rien: grensganger pur sang – Jacques Wallage 
 • Een reflectie over de bijdrage van Rien (maar niet over de inhoud) – Hanneke Möhring 
 • Geloof in de democratische rechtsstaat – Frank van Ommeren 
 • Het belang van tijdig en degelijk adviseren – Marja Horstman 
 • De drie-eenheden van de ROB – Katrien Termeer 
 • Monique in democratisch wonderland – Monique Leyenaar 
 • Versterking van onze democratie als opdracht – Daan Roovers 
 • Goede ondersteuning, sterke democratie 2.0 – Huri Sahin 
 • ‘V’: Vijf raakvlakken tussen de ROB en de Kiesraad – Pamela Young 
 • Aan verbinder Rien – Martiene Branderhorst 
 • Maatschappelijke democratie en het smalle pad naar succes – Frank Hendriks 
 • De ware verbinding – Mirjam van Leeuwen 
 • Gematigdheid als deugd – Sarah de Lange 
 • Brief aan Rien – Angelique Berg 
 • Ruim baan voor het vak van ambtenaar – Maarten Schurink
 • Verbeeld bestuur – Boudewijn Steur 
 • Van lucht happen naar ademen – Han Polman 
 • Kroniek van een aangekondigde benoeming – Peter Wilms 
 • Naar een opwaardering van de provincies – Maarten Allers 
 • Over Rien en de herwaardering van provincies – Eddy van Hijum 
 • Nieuwe tijden voor provincies – Kees Jan de Vet 
 • Emancipatie van het middenbestuur – Chris Kalden 
 • Provincies: nieuw bestuurlijk panacee voor verwaarloosde ruimtelijke opgave? – Peter Verheij 
 • Twaalf kikkers in de leefomgeving: comply and explain – Ron Hillebrand 
 • Natuur, dieren en bestuur: op een weerzien met Rien – Marc Schakenraad 
 • Nieuwe vormen van samenwerking tussen rijk, provincies en gemeenten – Leonard Geluk 
 • Tot slot: Ode aan Rien Fraanje – Remco Nehmelman 

Een gedrukt exemplaar van de bundel is kosteloos aan te vragen via de Raad voor het Openbaar Bestuur: info@raadopenbaarbestuur.nl.