Publieksversie adviesrapport: Een sterkere rechtsstaat

De rechtsstaat is er om burgers te beschermen tegen bijvoorbeeld willekeur en corruptie. Ook houdt de rechtsstaat een samenleving met zo veel verschillende groeperingen als de Nederlandse bij elkaar. Er is geen reden om aan te nemen dat deze rechtsstaat in groot gevaar is. Wel is voortdurend onderhoud nodig om deze goed te laten functioneren. Daarom adviseert de ROB aan het kabinet om een agenda voor de rechtsstaat te maken.

Invloed op de rechtsstaat

Zes ‘machten’ hebben invloed op het functioneren van de rechtsstaat: wetgevers, uitvoerders, rechters, ambtenaren en journalisten. Ook groepen burgers moeten vertrouwen hebben in de werking. Samen houden we de rechtsstaat draaiende.

Agenda voor de rechtsstaat

De Raad pleit voor het versterken van de rechtsstaat, en adviseert daarom het kabinet om een agenda voor de rechtsstaat te maken.

Podcast

Het advies wordt in deze podcast toegelicht door raadslid Frank van Ommeren.