Analyse van het Akkoord van Wassenaar

Matthijs van der Stoep was van 1 september tot 1 november 2019 werkzaam als stagiair bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij schreef de 'Analyse van het Akkoord van Wassenaar' als achtergrondinformatie bij het advies Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst in opdracht van de Raad.

Het Akkoord van Wassenaar

In 1982 lukte het werkgevers en werknemers om na een tijd van polarisatie afspraken te maken om het werkloosheidsprobleem aan te pakken. Het compromis dat in Wassenaar werd gesloten tussen de leiders van de organisaties van werknemers en werknemers staat bekend als het Akkoord van Wassenaar.
Het akkoord heeft door de jaren heen een belangrijke betekenis gekregen in de recente Nederlandse politieke geschiedenis. In de jaren ’90 is veel over het akkoord geschreven, hiervan is A Dutch Miracle  van Jelle Visser en Anton Hemerijck verreweg het bekendste werk. Hierin wordt het Akkoord van Wassenaar beschreven als een wonder voor de Nederlandse economie en de “moeder van alle akkoorden”. In internationale kringen heeft het akkoord gediend als een voorbeeld om problemen vanuit de maatschappij aan te pakken.