Adviesaanvraag Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

De regionale uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord kan mogelijk leiden tot extra uitvoeringslasten voor provincies, gemeenten en waterschappen. Met VNG, IPO en UvW is afgesproken dat de Raad voor het Openbaar Bestuur deze extra uitvoeringslasten in kaart brengt.

Het onderzoek zal medio september 2020 gereed zijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden door zowel de Rijksoverheid als de decentrale overheden overgenomen. Op basis van dit onderzoek brengt de Raad voor het Openbaar Bestuur in december 2020 een advies uit.