Gespreksnotitie Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Ondersteuning van gemeenteraad en Provinciale Staten door decentrale rekenkamers is belangrijk voor een goede decentrale democratie en is een investering waard. De Raad juicht het toe dat de regering decentrale rekenkamers wil versterken en hij vindt het een goede zaak dat het wetsvoorstel voorziet in uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden. Het voorliggende wetsvoorstel stelt de vorm van de decentrale rekenkamer centraal.