Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen 2010-2015

Eens in de vijf jaar vindt een evaluatie van de raad plaats. Gelet op de discussie over de toekomst van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) lag een evaluatie nu niet voor de hand.

Inhoud

Omdat de raad ook twintig jaar bestaat, wordt er in hoofdstuk 1 een beknopt overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar.
In hoofdstuk 2 staat een analyse van de doorwerking van een aantal kenmerkende adviezen van de afgelopen jaren.