Adviesrapport Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger

Hoewel passend contact de waardering voor en legitimiteit van de overheid aanzienlijk vergroot, terwijl het de kosten verlaagt, lukt het slechts een handjevol overheidsorganisaties deze andere manier van werken structureel en organisatiebreed in te voeren. Hoe kan dat? De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg de Raad voor het openbaar bestuur om advies.

Volgens de raad gaat het er in de kern om dat passend contact geen tijdelijk project, maar een constant streven moet zijn: moderne overheden weten hoe het hoort. Door op een passende en oplossingsgerichte manier contact te hebben met burgers en bedrijven, kunnen zij verbinding maken tussen hun eigen bureaucratische organisaties en de buitenwereld. De invoering van deze manier van werken is soms lastig, maar uiteindelijk niet zo ingewikkeld. Als de top van een organisatie zich in woord en daad achter dit streven schaart, is de rest een kwestie van uitvoering. Andere aansturing, opleiding, inrichting van werkprocessen, regels en procedures volgen logischerwijs.