Evaluatie en vooruitblik Raad voor het openbaar bestuur 2009-2017

De Raad voor het openbaar bestuur heeft zijn functioneren over de afgelopen vier jaar geëvalueerd. Die wettelijk verplichte evaluatie vormde ook de aanleiding om vooruit te blikken naar de komende periode. Ten behoeve van de evaluatie heeft bureau Berenschot een externe verkenning uitgevoerd. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt bij het formuleren van de vernieuwde koers. Daarbij is het vooral van belang dat de raad meer duidelijkheid schept ten aanzien van de verschillende verwachtingen over de functies van de raad.

Samengevat neemt de raad zich voor de komende vier jaar het volgende voor:

  • Een inhoudelijke verbreding van zijn adviesagenda.
  • Verdere versterking van de aandacht voor communicatie, inclusief de inzet van sociale media.
  • Versterking van de verbinding met de wetenschap en met wetenschappers.
  • Versterking van de verbinding met het lokale bestuur.
  • Inzet op met name agendabepalende adviezen over onderwerpen die nu urgent zijn of dat in de nabije toekomst zullen worden.
  • Een signalering als mogelijk nieuw product van de raad.
  • Per advies afstemming met de opdrachtgevers over de rol die men aan het advies en de raad wil toekennen.