Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen 1997-2000

Kort samengevat luidt de conclusie van het eindrapport van B&A dat de Raad voor de financiële verhoudingen is gestart onder een 'ongelukkig gesternte', gaandeweg een zekere impact heeft gekregen, bekendheid heeft verworven bij de relatief kleine kring van specialisten die de adviezen nuttig en degelijk vinden, een herkenbare invulling geeft aan zijn wettelijke taakopdracht, maar binnen de brede arena van het openbaar bestuur een bescheiden positie inneemt.