Evaluatie Raad voor het openbaar bestuur 1997-2000

De Kaderwet adviescolleges verplicht adviescolleges om tenminste elke vier jaar een evaluatieverslag over de eigen taakvervulling aan de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de beide Kamers van de Staten-Generaal te zenden. Dit rapport betreft het verslag van het onderzoek dat door B&A Groep is uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met de evaluatie van de Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv), waarvan afzonderlijk verslag is gemaakt.