Briefadvies Verdeling personele middelen VERDI

Bij brief van 19 december 1997 (kenmerk FO97/U2084) heeft u als beheerders van het Provinciefonds de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de verdeling van de middelen over de provincies in verband met de personele consequenties van de zogenaamde VERDI-accoorden.

In totaal zijn er gelden beschikbaar om 150 Fte’s te realiseren. Onderling is de verdeling provincies: 53, BoN-gebieden: 57 en de rest voor de VNG en de overige gemeenten. Deze adviesaanvraag gaat uitsluitend over de verdeling over de provincies van een bedrag van f 7,5 miljoen, de tegenwaarde van de 53 Fte’s.