Persbericht Briefadvies Herverdeling gemeentefonds

Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert de minister:
Nieuwe verdeling gemeentefonds slechts onder voorwaarden en voor beperkte tijd aanvaardbaar.
 

Persbericht bij het op 19 oktober 2021 verschenen Briefadvies Herverdeling gemeentefonds.