Kabinetsreactie op advies Onderzoeksmethode aanpassing verdeelmodellen sociaal domein

De minister vroeg de ROB advies uit te brengen over welke verdeelmethodiek voor het sociaal domein in het gemeentefonds het meest geschikt is.

Op 8 januari 2019 verscheen het briefadvies Onderzoeksmethode verdeelmodellen sociaal domein in het gemeentefonds. De Raad voor het Openbaar Bestuur verwacht dat de problemen in de budgetverdeling sociaal domein zullen niet in 2021 volledig opgelost zijn. Tegelijkertijd kunnen gemeenten die in de financiële problemen zitten, niet zo lang wachten. Daarom adviseerde de ROB aan de minister om twee sporen te bewandelen. Het eerste spoor moet de belangrijkste brandhaarden detecteren en oplossen. Het tweede spoor is een meerjarig traject, dat moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling. In de tussentijd moet een hardheidsclausule worden ingeroepen voor gemeenten die door noodzakelijke uitgaven in het sociaal domein in de financiële problemen komen.

Gestart moet echter worden met een gemeenschappelijk vertrekstation, waarin bestuurlijke en inhoudelijke uitgangspunten in een interbestuurlijke dialoog vooraf expliciet gemaakt worden: eerst de politiek, dan de techniek.

Op 12 april 2019 kwam de kabinetsreactie op dit advies.