Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten in 2020. Ook bevat dit jaarverslag een overzicht van de samenstelling van de Raad en de staf, en de afzonderlijke bijdragen van raads- en stafleden.