Publicatie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

In de reportage Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? De Emmalaan op Texel staat een casus in het fysieke domein in het Texelse Den Burg centraal. De afgelopen jaren ging de Emmalaan – een onderdeel van de rondweg om het dorp, waar fietsers tot voor kort een losliggend fietspad hadden – op de schop om een shared space te creëren. Het idee: door automobilisten en fietsers de weg te laten delen, zullen ze wat meer naar elkaar omkijken.

Bij veel bewoners hebben de aanpassingen echter tot boosheid geleid. Ze voelen zich niet meer veilig op de Emmalaan, en maken zich grote zorgen om de honderden kinderen die dagelijks van de weg gebruikmaken. De gemeente Texel hield vol dat de inrichting veilig was, en beriep zich op de expertise van de twee gerenommeerde adviesbureaus die bij de ontwikkeling betrokken zijn geweest.

Eind 2021 ging de gemeenteraad – die eerder instemde met de herinrichting – overstag. De verantwoordelijke wethouder wordt met een motie van wantrouwen ten val gebracht, en nog geen jaar na de heropening van de weg werd unaniem besloten om de Emmalaan weer van losse fietspaden te voorzien. Terug bij af dus, maar wel veel kostbare tijd en veel gemeenschapsgeld verder. Bovendien heeft de affaire tot veel onderling wantrouwen geleid bij bestuurders, politici en burgers. Hoe heeft de ‘fietsgoot’ op de Emmalaan – een weginrichting met een lengte van zo’n driehonderd meter – de gemoederen in de Texelse samenleving en politiek zo hoog op kunnen laten lopen?

Casestudies

Besturen draait steeds vaker op een conflict uit. Hoe komt dat? Waarom treden mensen hun overheid steeds vaker met wantrouwen tegemoet? Wat is nodig om de relatie tussen overheid en burger te herstellen? Het waren deze vragen die de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aanzetten om in de zomer van 2021 een verkenning naar het Gezag van de overheid op te starten.  Als onderdeel van de verkenning heeft de ROB een drietal casestudies uitgevoerd die in reportagevorm zijn opgetekend. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? verschijnt als tweede. Eerder verscheen Gemiste kans of te grote verwachtingen?

De Raad voor het Openbaar Bestuur velt nadrukkelijk geen oordeel over de individuele casussen en het handelen van overheidsfunctionarissen of burgers; zo zijn de reportages ook niet opgebouwd. Het doel van de reportages is het schetsen van de verschillende belevingswerelden van burgers en overheden en de complexe dilemma’s waar burgers en overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid mee te maken krijgen.