Animatie Sturen of gestuurd worden?

Deze animatie verbeeldt in 3 minuten het advies 'Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data '.
In het advies wijst de Raad voor het Openbaar Bestuur volksvertegenwoordigers en bestuurders, maar ook de ambtenaren die hen ondersteunen, op de dringende noodzaak om de legitimiteit van sturen met data te waarborgen.
Bekijk het advies in 3 minuten.