Jaarverslag 2018 - Raad voor het Openbaar Bestuur

Onderdelen

  • In het hoofdstuk De democratie, het openbaar bestuur en de Raad in 2018 leest u welke ontwikkelingen er in 2018 plaatsvonden en hoe het adviesterrein er toen voor de Raad voor het Openbaar Bestuur uitzag.
  • Het onderdeel Publicaties & activiteiten geeft een overzicht van alle publicaties die in dat jaar zijn uitgebracht, en welke media-aandacht dat heeft opgeleverd. Ook laat het zien welke activiteiten er door de ROB zijn georganiseerd.
  • Contacten met regering en parlement geeft een overzicht van de contacten die er waren met de regering en Eerste en Tweede Kamer.
  • Van alle raadsleden is aangegeven bij welke specifieke projecten zij betrokken waren, en welke extra activiteiten - zoals het geven van een lezing - zij hebben gedaan.
  • In het overzicht van alle medewerkers is eveneens aangegeven bij welke projecten zij waren betrokken en welke extra activiteiten zij hebben gedaan.
  • In het hoofdstuk Communicatie leest u hoe dit eerste volle jaar voor de nieuwe Raad voor het Openbaar Bestuur eruit zag, wat er is veranderd op het gebied van communicatie en welke communicatiekanalen de ROB gebruikt om zijn doelgroep te bereiken.
  • Het Financieel overzicht laat zien wat de ROB heeft uitgegeven en waaraan.

Web naar Pdf

Het jaarverslag 2018 is eerst uitgebracht als webpublicatie. De download is een bewerking van deze webpublicatie. Elk onderdeel is omgezet naar een pdf. Vervolgens zijn deze onderdelen samengevoegd in het jaarverslag (pdf-portfolio).