Prof. Frank Hendriks lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur

De Ministerraad heeft op voordracht van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) prof. Frank Hendriks per 1 juli a.s. benoemd tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Frank Hendriks (1966) is sinds 2005 hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op de kwaliteit, het functioneren en transformeren van democratisch bestuur. Hij publiceerde recentelijk onder meer over het referendum, het burgerforum en combinaties van instrumenten om het democratisch bestuur te scherpen. Zijn boek Vital Democracy uit 2010 – waarvan een eerdere versie in 2006 in het Nederlands werd uitgegeven als Vitale democratie – geldt inmiddels als een klassieker.

In 2008 en 2009 was Frank Hendriks enige tijd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur verbonden als tijdelijk Raadslid. Als expert werkte hij mee aan het in april 2009 verschenen rapport Democratie vereist partijdigheid.

Met zijn benoeming is binnen de Raad de plek opgevuld die ontstond nadat prof. Caspar van den Berg afgelopen januari lid werd van de Eerste Kamer en daarom zijn lidmaatschap van de Raad moest opgeven. De benoeming van prof. Frank Hendriks geldt voor een periode van vier jaar.