Wetenschap en overheidsbeleid

Graag nodigen wij u uit voor het kennissymposium 'Wetenschap en overheidsbeleid' op maandagmiddag 27 juni a.s.

Wetenschap en overheidsbeleid: een spanningsvolle relatie

De verhouding tussen kennis en (overheids)beleid – of politiek en wetenschap – is een actueel thema. Zij staan in een complexe verhouding tot elkaar en kunnen tegelijkertijd ook niet zonder elkaar. Die complexe relatie werd heel zichtbaar tijdens de coronacrisis. Lange tijd leunde het kabinet sterk op de adviezen van het Outbreak Management Team, waarin vooral medische wetenschappers zitting hebben. Maar hoe verhoudt dit zich tot het primaat van de politiek? Hoe diffuus en ingewikkeld kennis en beleid zich tot elkaar ook mogen verhouden, goed beleid kan niet zonder kennis.

Op maandag 27 juni a.s. publiceert de Raad voor het Openbaar Bestuur, i.s.m. Boom bestuurskunde, de essaybundel Wetenschap en overheidsbeleid. Het eerste exemplaar wordt bij aanvang van het kennissymposium overhandigd aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer.

In de bundel schrijven gerenommeerde auteurs, waaronder Jet Bussemaker, Wim Derksen en Huub Dijstelbloem, vanuit de werelden van wetenschap, politiek en het snijvlak daartussen over dit onderwerp. De essays variëren van theoretische beschouwingen over de wenselijkheid van empirisch onderbouwde wetgeving en de verschillen tussen de werelden van wetenschap en politiek, tot concrete verslagen van het samenspel tussen beleid en wetenschap in bijvoorbeeld een staatscommissie. Ook bevat de bundel aanbevelingen om dit samenspel beter vorm te geven, zoals via experimenteerwetgeving.

De bundel Wetenschap en overheidsbeleid is interessant voor zowel wetenschappers die zich regelmatig bewegen in de wereld van politiek en beleid, als voor beleidsmedewerkers en politici die in hun werk te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek. De auteurs hopen dat deze bundel hen helpt hun rol in dit samenspel te vinden en bewuster in te vullen.

Programma

12.30

Inlooplunch

13.00 Welkom door Daan Roovers (lid ROB)
13.05 Inleiding op de essaybundel door Frank van Ommeren (lid ROB)
13.15 Overhandiging van de bundel aan Vera Bergkamp (voorzitter Tweede Kamer)
13.20 Reactie van Vera Bergkamp
13.30 Paneldiscussie o.l.v. Daan Roovers met:
Frank van Ommeren (ROB) en essayisten Meine Henk Klijnsma, Marijke Malsch en Ronald van Raak
14.30 Afsluiting met koffie/thee/fris

Sprekers

Het programma bestaat uit een inleiding van Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van voormalig Denker des Vaderlands en tevens lid van de ROB Daan Roovers. Aan deze paneldiscussie nemen drie essayisten vanuit de werelden van wetenschap, politiek en het snijvlak daartussen deel: Meine Henk Klijnsma (secretaris van de staatscommissie Parlementair stelsel), Marijke Malsch (hoogleraar Empirical legal studies) en Ronald van Raak (bijzonder hoogleraar Erasmiaanse waarden en voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer).

Praktische informatie

Locatie: Nieuw Babylon, Anna van Buerenplein 29 (nabij Den Haag CS)
Datum: maandag 27 juni 2022
Tijd:  13.00-14.30 uur

Aanmelden

U bent van harte welkom bij de presentatie1 van de essaybundel aan Vera Bergkamp en het aansluitende kennissymposium. Meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl. 

We hopen van harte dat u erbij bent!

1 Het is helaas niet mogelijk het symposium online te volgen.