Kabinetsreactie op evaluatie ROB

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een kabinetsreactie ontvangen op de evaluatie over zijn functioneren over de afgelopen vier jaar.

Bureau Berenschot  concludeerde in het evaluatierapport ‘Versterken vanuit een goede basis’ dat de Raad voor het Openbaar Bestuur een goede basis heeft waarop hij zijn wettelijke taak uitvoert en de afgelopen vier jaar zijn doelen heeft gerealiseerd. Van daaruit zien ze dan ook ruimte om de impact van de adviezen van de ROB te vergroten.

Op 25 november 2021 volgde onderstaande kabinetsreactie.