Het nieuwe werkprogramma is uit

Het gezag van de overheid en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen zijn de twee leidende adviesthema's waar de Raad voor het Openbaar Bestuur zich de komende jaren op richt. Dat staat in het werkprogramma 2021-2023 dat deze week door de minister van BZK is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het openbaar bestuur staat voor grote uitdagingen in een complexe context. Het vertrouwen dat de overheid de maatschappelijke vraagstukken goed aankan is niet vanzelfsprekend (meer). De interbestuurlijke en financiële spanningen maken het er niet eenvoudiger op en dragen evenmin bij aan vertrouwen in het openbaar bestuur.

Samenwerking met andere adviesraden

Naast de eigen adviestrajecten werkt de Raad ook samen met andere adviesraden en kennisinstellingen. De aankomende periode staan in ieder geval de volgende trajecten op de rol:

  • De positie van jongeren, samen met de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVenS) en de Nederlandse Sportraad
  • Vergeten Nederland, samen met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de RVenS

Ruimte voor onvoorziene adviesaanvragen

Het werkprogramma 2021-2023 bevat twee leidende thema’s, maar nog geen volledig vastgestelde opsomming van adviestrajecten. De Raad wil ruimte houden voor nu nog niet voorziene adviesvragen van het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer.