Daan Roovers lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur

De Ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Daan Roovers tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De benoeming gaat in op 1 juli 2021 en geldt voor een periode van vier jaar.

Beeld: ©Ruud Pos

Daan Roovers verwierf bekendheid als Denker des Vaderlands. Zij mocht deze eretitel dragen van 2019 tot afgelopen april. In deze periode publiceerde zij het boek ‘Wij zijn de politiek’. Als Denker des Vaderlands heeft zij zich onder meer ingezet om debat te initiëren over het functioneren van een democratie en de belangrijke plek die burgers daarin innemen.

Aan zowel de Universiteit van Amsterdam als de Erasmus Universiteit Rotterdam is zij docent filosofie. Aan de eerste universiteit bereidt zij ook een proefschrift voor over publieke meningsvorming in de digitale publieke ruimte.

Daan Roovers zegt dat de vraagstukken waarover de Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert passen bij de onderwerpen waarover zij als filosoof publiceert en in publieke optredens over spreekt. Roovers: “Het werk voor de Raad daagt me uit om mijn ideeën over politieke verhoudingen, publieke opinie en burgerbetrokkenheid te toetsen aan de praktijk. Ik wil met de denkkracht uit de politieke filosofie de bestaande praktijk vernieuwen, verbeteren en openbreken waar nodig.”

Voorzitter Han Polman is erg blij dat Daan Roovers tot de Raad toetreedt. “Daan kijkt op een andere manier naar het functioneren van het openbaar bestuur. Zij voegt een nieuwe, frisse blik toe. We verheugen ons op haar inbreng in de Raad.”