In de digitale wereld moet het publieke domein worden heroverd

In een democratie is het cruciaal dat iedereen naar waarheid kan blijven zoeken. Aan dit proces kan digitalisering zelf mede richting geven, maar zowel een belofte als een bedreiging zijn. Han Polman en Frank van Ommeren pleiten in een opinieartikel in Binnenlands Bestuur voor een herovering van het publieke domein in de digitale wereld.

In het advies Zoeken naar waarheid wees de Raad voor het Openbaar Bestuur de regering en het parlement in 2019 op de drie beproevingen van digitalisering voor de democratie: desinformatie, desintegratie en despotisme. De democratische rechtsstaat is als een tweesnijdend zwaard: willen we die beproevingen bestrijden dan dienen de vrijheden en publieke waarden te kunnen zegenvieren.

Han Polman en van Frank van Ommeren pleiten daarom voor het doorbreken van digitale monopolies en een open overheid. Maar ook voor een investering in digitale en democratische vaardigheden, het vergroten van mediawijsheid via het onderwijs en het versterken van factchecking door wetenschap en media.

Lees het opinieartikel op Binnenlands Bestuur.