Graag uw medewerking!

Een adviesraad is verplicht om elke vier jaar een evaluatie over zijn functioneren uit te (laten) voeren. Daarom heeft de ROB aan Bureau Berenschot gevraagd het functioneren van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de afgelopen vier jaar te evalueren. Wilt u ons daarbij helpen, en deze korte enquête invullen?

De vragen in de enquête zijn er op gericht een goed beeld te krijgen van de doelgroep die de ROB bereikt. Ook wordt gekeken naar de waardering, doorwerking en het bereik van de adviezen.
De uitkomsten van de enquête bieden handvatten aan de Raad om zoveel mogelijk waarde voor het openbaar bestuur te (blijven) leveren.

De enquête duurt ongeveer 7 minuten, en de antwoorden zijn anoniem. De Raad zou het zeer waarderen als u hiervoor de tijd wil nemen!