Serie van 3 debatavonden over de invloed van digitalisering op onze democratie

Wat is de invloed van digitalisering op onze democratie? Samen met De Balie onderzoekt de Raad voor het Openbaar Bestuur dat in een driedelige serie. Er wordt ook gezocht naar oplossingen; hoe willen we de publieke ruimte organiseren, al dan niet in digitale vorm? 

Er worden drie debatavonden georganiseerd, bij De Balie in Amsterdam. Deze zijn live bij te wonen, uiteraard worden hierbij de coronamaatregelen in acht genomen. De avonden kunnen ook online via live stream worden gevolgd.

1 | Democratie in digitale tijden: Reality Check

Maandag 30 november | 19:00u
De corona-app, LinkedIn en Facebook, de fabeltjesfuik: we geven én krijgen steeds meer informatie online. De mens anno 2020 heeft daarom te maken met dilemma’s omtrent waarheidsvinding, het organiseren van tegengeluid en het sturen met data. Wat zijn de gevolgen van online mediagebruik voor onze democratische besluitvorming? Waar en hoe discussiëren we met elkaar over beleid? Mag je sturen met data, en zo ja, hoe doe je dat goed?

Sprekers: Sarah de Lange, Sanne Kruikemeier, Daniëlle Arets en Jeroen de Ridder

Meer informatie en aanmelden

2 | Democratie in digitale tijden: Kritiek in crisistijd

Maandag 7 december | 19:00u
Een democratie werkt niet als er slechts één orgaan is dat de lakens uitdeelt, maar functioneert door kritische tegengeluiden. Zo maakte bijvoorbeeld ‘#ikdoenietmeermee’ tijdens de coronacrisis duidelijk hoeveel zo’n tegengeluid politiek en maatschappelijk los kan maken. Makkelijk gaat dat niet. Welke verantwoordelijkheid hebben burgers, overheid en digitale platforms ten opzichte van kritische tegengeluiden, ook tijdens een crisis?

Sprekers: Frank van Ommeren en Wim Voermans

Meer informatie en aanmelden

3 | Democratie in digitale tijden: Wie mag sturen met data?

Maandag 14 december | 19:00u
Heb jij de CoronaMelder al op je telefoon? Aan de hand van deze nieuwe app gaan we in gesprek met de makers ervan en andere experts over digitalisering en de macht van de overheid en politiek. Door de coronacrisis is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen. Maar hoe ver mag je als overheid gaan als iets voor de bestwil van de samenleving of zelfs de burger zelf is? Wat is de verantwoordelijkheid van de burger, de politiek en de overheid, maar ook de platforms zelf?

Sprekers: Marleen Stikker, Ron Roozendaal, Martiene Branderhorst en Brenno de Winter

Meer informatie en aanmelden