Katrien Termeer in bijeenkomst over de waarde van informatiehuishouding voor goed bestuur

Raadslid en vicevoorzitter Katrien Termeer was deelnemer aan de ontbijtbijeenkomst over het thema ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’, georganiseerd door iBestuur en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatievoorziening (RDDI).

Bij de overheid is digitale informatie goud voor de organisatie zelf, maar ook voor de samenleving. Maar dan moet de informatiehuishouding hier wel op aangesloten zijn.

Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door Marjan Hammersma (secretaris-generaal OCW) Chris van Dam (Tweede Kamer – CDA) Marleen Stikker (Waag), Katrien Termeer (Raad Openbaar Bestuur – ROB), Sander Klous (big-dataprofessor) en Charles Juergens (hoogleraar archiefwetenschappen). De ochtend stond onder leiding van Ruben Maes.

Waarheid

Katrien Termeer sprak onder meer over waarheid, en het advies Zoeken naar waarheid dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in mei 2019 heeft uitgebracht.

Terugkijken

De bijeenkomst is op ibestuur.nl terug te kijken.